Včelí farma

Včelí farma

a stolařství Roštín

a stolařství Roštín

Ing. Pavel Buřinský

Ing. Pavel Buřinský

Úl Nový Senior

Novinka pro rok 2013

Úl Nový Senior je svou podstatou ležan na studenou stavbu na 20 rámků rámkové míry 39x30cm. Tento prostor slouží pro potřeby matky, na zimování a plodování.

Pro medné výnosy jsou určeny nízké nástavky na 9 rámků rámkové míry 39x15cm. Jejich výhodou je nízká váha, když jsou plné medu a možnost postupného odebírání a vytáčení. Plásty v nízkém nástavku jsou brzy zanešeny medem a zavíčkovány. I v průběhu snůšky je možné horní nástavek zavíčkovaných plástů odebrat, vytočit a vrátit k dalšímu "naplnění". Využije se tak maximálně snůškový potenciál zdroje snůšky i včelstva.

Úl Nový Senior je uteplený 3 cm polystyrenu a zajišťuje tak komfortní prostředí pro život včel!

Technologie večelaření v úle Nový Senior

Je velmi jednoduchá! Včelstvo zimujeme na 10 rámcích rámkové míry 39x30cm. Zbývající prostor ležanu je oddělen včelotěsnou uteplenou přepážkou. Otevřené je česno za kterým zimujeme, druhé je uzavřeno. Česnovou vložku máme na celou šířku frézování. Kolem 20. dubna, když je již 10 rámků plodiště plně obsednutých včelami a zavíčkovaného plodu je cca 4 - 5 rámků, přepážku odsuneme na stranu a včelstvo přesuneme do středu ležanu. Otevřeme i druhé česno a česnové vložky vsadíme tak, aby malými otvory byly u sebe.

Včelstvo postupně rozšiřujeme mezistěnami, soušemi a stavebními rámky, které si však uložíme přímo v úle. Rozšiřujeme vždy tak, že krajní zásobní rámky odsuneme, na okraj plodového tělesa z obou stran přidáme mezistěnu a souš a původní zásobní rámky. Za ně doplníme mezistěny a nakonec stavební rámky, čímž naplníme celý prostor ležanu.

Jakmile jsou mezistěny na okraji plodového tělesa vystavěny (po pár dnech), přesuneme další mezistěnu, která čeká za krajním zásobním rámkem na okraj plodu a tak dále až nakonec budou na každé straně zásobní rámky na okraji, před nimi stavební rámky a přidané mezistěny. Celkem 20 rámků v plodišti.

Jakmile je celý ležan obsazený včelami (nemusí být ani všechny mezistěny již plně vystavené!) přepážku vložíme do středu ležanu a včelstvo tak rozdělíme na 2 stejně silná včelstva. Jednomu zůstane původní matka a druhé si buď vychová novou matku z nouzového matečníku, či mu zajistíme matečník z nějakého chovu matek. Výhodou je, že včely již delší dobu létaly oběma česny, oběma tedy zůstanou létavky ve stejném množství.

Česnové vložky buď otočíme na celou šířku frézování nebo pokud je již teplé počasí, úplně je odstraníme. Na každé včelstvo posadíme mateří mřížku a nízký nástavek souší (z počátku mezistěn) a do 3 dnů druhý.

Z vysokých rámků plodiště se denně líhne velké množství včel a proto je třeba prostor úlu včas rozšířit. Navíc je snůška již v plném proudu a je třeba, aby ji včely nosily přímo do mednímku a neblokovaly sladinou omezený prostor v plodišti matce.

Pokud je snůška intenzivní a dlouhodobá, odebereme horní nástavek zavíčkovaných plástů, vytočíme je a vrátíme zpět podsazením pod nástavek zůstavší.

Rozdělením silného včelstva na 2 podnítíme tato nová včelstva k dalšímu růstu a vyššímu výkonu (aktivizace). Získáme od nich v úhrnu více, než od jednoho původního a to bez rizika rojení (ztrát).

Podmínkou je, aby vyzimované včelstvo bylo silné a tedy jeho rozvoj byl mohutný, tzn. že ještě před další snůškou z řepky bude plodiště (20 rámků) plně obsazené. Takovou sílu včelstva v potřebném čase dosáhneme tím, že po posledním medobraní a odstranění medníků tato 2 včelstva spojíme jednoduše tak, že odstraníme přepážku.

Matky hledat nemusíme, včely si vyberou vždy tu kvalitnější, která s nimi spolehlivě přezimuje. Pokud se projeví jedno z včelstev ve vlastnostech horší, pak je výhodnější matku takového včelstva vychytit.

Pokud chceme provést výměnu matky, pak ji přidáme do jednoho z včelstev po odstranění matky původní (nejlépe v druhé polovině srpna) a po přijetí a rozkladení nové matky, matku druhého včelstva vychytíme a obě včelstva spojíme.

Spojením včelstev získáme jedno silné, které spolehlivě přezimuje a zajistí na jaře požadovaný rozvoj.

Po odstranění medníků ihned krmíme, neobsednuté rámky z plodiště odstraníme a krmíme např. lahvemi přímo v plodišti. Krmíme tak, aby zásoby postupně nahrazovaly vybíhající plod.

Při odebírání medu z úlu vždy sledujeme, kolik je zásob v plodišti. V sezoně bývá třeba ve spodním nízkém nástavku ponechávat alespoň 5 rámků zásob pro potřeby včelstva!!!V plodišti o 10 rámcích bývá zásob málo! Je zde hlavně plod.

Cena tohoto úlu je 5 850 Kč bez DPH, s DPH (21%) 7079 Kč včetně rámků, mateřích mřížek a plechového víka.

Návrat na předchozí stránku

17. listopadu 3982/8, 767 01 Kroměříž | tel.: +420 731 525 400 | burinsky@email.cz
Včelí farma a stolařství Roštín © 2010 - 2021 Ing. Petra Buřinská